תוכנית חדשה תסייע לפיתוח עסקים חברתיים

תוכנית חדשה תסייע לפיתוח עסקים חברתיים
סיוע של עד 200 אלף שקל
צילום: אתר StockSnap.io

סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה משיקה בימים אלו תכנית ניסיונית (“פיילוט”) שמטרתו סיוע לעסקים חברתיים להתמודד עם העלויות הגבוהות הנדרשות במסגרת העסקת אוכלוסיות מעודפות. הסיוע במסגרת תכנית זו יינתן באמצעות השתתפות בעלויות להן נדרש עסק לצורך העסקת עובדים מקרב אוכלוסיות מועדפות לקידום תעסוקתי. תקציב התכנית לשנת 2015 יעמוד על סך 5 מיליון שקל.
העובדים בעסק החברתי יהיו מועסקים ישירות על ידי העסק. הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים המזכים, לפי תקרה שתיקבע עד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות הבאים: בשנה הראשונה 50% מהשכר העובדים המזכים בשנה השנייה להשתתפות בתכנית – בסך השווה ל 40% מהשכר בפועל של העובדים המזכים.

סיוע של עד 200 אלף שקל צילום: אתר StockSnap.io
סיוע של עד 200 אלף שקל|צילום: אתר StockSnap.io

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים, רן קויתי: “‘עסק חברתי’ הינו כל עסק שפעילותו מתמקדת בפעילות עסקית המתקיימת בעמותה או חברה לתועלת הציבור הפועלת לקידום ומימוש מטרות חברתיות, כמו גם חברה מסחרית שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות ושיש בפעילותה למימוש מטרות חברתיות או העסקת אוכלוסייה מועדפת כגון: אנשים עם מוגבלות, בני נוער וצעירים בסיכון ועוד”.
שר הכלכלה, אריה דרעי: “במסגרת התכנית, עסקים חברתיים המעסיקים לפחות 5 עובדים מקרב אוכלוסייה מועדפת, רשאים להגיש בקשה ואולי לזכות בהשתתפות ממשלתית במימון שכר העובדים מקרב האוכלוסייה המועדפת, עד לתקרה של 200,000 שקל לעסק לשנה”.


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *